Velg en side

Application Security Collaboration Platform

Med programvare fra Prosa Security får du sjekket sikkerhet og compliance før ny kode går live, nye applikasjoner blir koblet til eller neste sprint i agil utviklingsprosess.

Security collaboration tools
Application Security Collaboration Platform from Prosa for improved application layer design

PROSA™ Application Security Collaboration Platform

Når selve designet svikter hjelper det lite å flikke på enkeltsårbarheter. Med Prosa ApplicationSecurity Collaboration Platform kan alle deltakerne i en utviklingsprosess samarbeide om helt nye eller få oversikt over gamle design. Samhandlingsplattformen fungerer for design av enkeltapplikasjoner, applikasjonslagene i mellom og omfattende applikasjons- og hardwaremiljøer. Sikkerhet står i udiskutabel fokus. Før ny kode blir satt i produksjon tester utviklingsteamet den først opp mot plattformen. Plattformen er basert på formelle metoder. Den bidrar til kraftige kutt i testkostnader fordi den avdekker huller som utviklere, pen-testere, kodeanalytikere og protokollanalytikere kan overse.

PROSA™ PSD2 Compliance

Ett sjekkpunkt for om applikasjonene dine oppfyller krav til sikkerhet og compliance før markedet åpner opp. Vi leverer i samarbeid med SRC Security Research & Consulting GmbH som utsteder Compliance Confirmation.

Security compliance

PROSA™ Sprint & DevOps

Prosa Security Collaboration Platform skreddersydd for raske utviklingsløp. Sjekk sikkerhet og compliance i pausene og unngå å starte neste sprint med sårbare systemer.

Security PSD2 Compliance PSD II

Verktøy basert på formelle metoder

Prosa Security leverer programvare for sikkerhetsarbeid i applikasjoner og applikasjonslag. Verktøyene blir installert i ditt eget, skjermede miljø slik at utenforstående ikke får innsyn. Du får presis presentasjon av dine applikasjoner og applikasjonslag og samspillet mellom disse i små og store strukturer. En bank kan for eksempel verifisere sikkerheten og compliance i sine betalingsløsninger. I en verden av Internet of things kan du følge opp sikkerheten i produksjonsleddet, i produktene og når produktene ute i operativ drift i samspill med andre systemer og komponenter.

 

We redesigned our application according to the risks analysis and removed the weakest link after your suggestions.

IT security company

We should have implemented this system much earlier.

Norwegian bank system integrator

Sparebank 1 Prosa
Hafslund Prosa
BankID Prosa
Aidon Prosa
Kantega Prosa
Encap Security Prosa Security
Protectoria Prosa

Funding from EU Horizon 2020 programme

The V-Sphere project has received Phase 1 funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 791208.  The grant consisted of 50 000 Euro, and includes mentoring from the EU commission. We were fortunate...

les mer

Digi.no: Prosa vil gjøre utviklingsløpet raskere

– I dag kan opp mot 30 prosent av tidsbruken i et prosjekt gå med til testing av programvaren. Det fører til lange avbrudd i utviklingsprosessen. Den tiden kan kuttes dramatisk med vårt verktøy. Det sier medgründer Åsmund Skomedal i Prosa Security til digi.no. Her kan...

les mer

Kutt testkostnader fra 30 til 10 prosent

Testkostnader ligger på ca. 30 prosent i større applikasjoner. Det tyder iallfall tilbakemeldinger Prosa Security får ute i markedet. Sikkerhet må bli tilskrevet mye av dette. Operasjonelt IT-ansvarlig sender mye kode tilbake for tetting av sikkerhetshull. Det fører...

les mer

Prosa Security’s development project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 791208