Velg en side

Testkostnader ligger på ca. 30 prosent i større applikasjoner. Det tyder iallfall tilbakemeldinger Prosa Security får ute i markedet.

Sikkerhet må bli tilskrevet mye av dette. Operasjonelt IT-ansvarlig sender mye kode tilbake for tetting av sikkerhetshull. Det fører til justeringer og ny testing – og nye returer. Samtidig oppstår andre store og skjulte kostnad. Når nye, brukerorienterte tjenester blir forsinket blir inntekter og gevinster utsatt. Dessuten bruker utviklingsavdelingen og tredjepartsleverandører unødvendig lang tid på nyheter fordi de må jobbe med sikkerheten uten å ha en fast plattform å forholde seg til. Driftsansvarlig unnlater dessuten i mange tilfeller å slippe ønsker om ny kode igjennom på grunn av usikkerhet rundt stårbarhet.

Prosa Security har erfart at det med våre verktøy er fullt oppnåelig med å redusere testkostnadene med 20 prosentpoeng fra 30 til 10 prosent. I tillegg fungerer verktøyene langt på vei som vaksine mot de skjulte kostnadene, og erstatter problemsøking med motivasjon og utviklingstrang.