Velg en side
Prosa medarbeidere team

Teamet bak Prosa Security og våre verktøy.

Prosa Security leverer verktøy for å analysere de små detaljene og store sammenhengene

Prosa Security er en programvareleverandør som er etablert på erkjennelsen av at alt fra forvaltere av de minste firmware-komponentene til de største IT-strukturene har behov for en trygg, systemspesifikk referanse.

I prinsippet står utvikleren av et lite nettsted overfor samme utfordring som en CTO i en internasjonal bank: Har vi kontroll på sikkerheten?

Svaret er sjeldent et klart ja. Som regel er funksjon og brukernes behov utgangspunktet ved applikasjonsutvikling, ikke sikkerhet. Sikkerhet blir tema underveis og forhåpentligvis iallfall under testing. Ca. 30 prosent av utviklingskostnader er knyttet til testing også fordi sikkerheten viser seg å ikke holde mål.

Alle leverandører har sikkerhet på dagsorden. Det gjelder utviklingsverktøy, hardwareprodusenter, driftsleverandører og skyleverandører. De har brede samarbeid med andre, ISO 27001-sertifiseringer og mye annet som er helt avgjørende for sikkerheten også tilknyttet deres egne leveranser.

Like fullt har ingen av strukturen i din virksomhet som utgangspunkt. Det har Prosa.

Bærebjelken i alle verktøy fra Prosa er kontroll opp mot sikkerhetskrav og regelverk, både interne og eksterne inkludert offentlige. Vi leverer verktøy for design av helt nye applikasjoner og strukturer. Med de samme verktøyene kan virksomheter dessuten skape oversikt over situasjonen sin og teste sikkerheten som grunnlag for sikkerhetsarbeidet sitt videre.

 

For godt til å være sant?

Selv i en liten nasjon som Norge kan de største idéene vokse frem. For eksempel er CSS og objektorientert programmering oppfunnet av nordmenn. Prosa sine verktøy har basis i nærmere 20 års forskning og utvikling ved Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral. Verktøyene skaper struktur der det mangler og avdekker sårbarheter andre overser.

 

Distribusjon

Prosa Security har etablert et kjerneteam bak programvaren og samarbeider med partnere om internasjonal distribusjon.

Vi har mer å fortelle

Du kan faktisk ikke lese alt her på websiden vår. Ring Anders Moen Hagalisletto på 918 600 78 eller bruk skjemaet!